ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/06/1979

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשל"ט-1979 - (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים