ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/06/1979

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התשל"ט - 1979 - (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים