ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1979

אספקת מים לעירית תל-אביב; ביצוע המלצות הוועדה בעניין חיש-גד; חוק כלי ירייה (תיקון מס' 6),תשל"ח-1978; סיכום עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים