ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/02/1979

אישור הוועדה לצו המועצות המקומיות (סמכויות ראש המועצה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים