ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/02/1979

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 11), התש"ם-1979, הבריחה מכלא רמלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים