ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1979

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות ) (הוראת שעה), התשל"ט-1979; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים