ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/01/1979

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 12), התשמ"א-1980, חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים