ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/01/1979

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים