ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/12/1978

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (החזקת תעודות זהות והצגתה), התשל"ט-1978; שימור תל אביב הקטנה ומניעת הריסה שכונותיה הראשונות-הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת אורה נמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים