ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1978

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה מס' 4), התשל"ט-1978- הצעת חוק של חברי הכנסת עדיאל אמוראי וחיים קופמן); חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ט-1978 הצעת חוק של חברי הכנסת עדיאל אמוראי וחיים קופמן); חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ט-1978 של חברי הכנסת עדיאל אמוראי וחיים קופמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים