ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1978

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 11), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים