ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/10/1978

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), (הוראת שעה מס' 2) (תיקון ), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים