ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/09/1978

הצעת חה"כ ת. אשל לדון בנושא של נשים מוכות; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשל"ח-1978(הצעת - חוק של חברי - הכנסת ת. אשל, ש. הלל, מ. וירשובסקי, ד. שילנסקי, י. תמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים