ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/08/1978

חוק לתיקון פקודת העיריות, התשל"ח -1978 (הצעת חוק קצ"ט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים