ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1978

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים