ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1978

הסתייגויות של חברי הכנסת: מ. פעיל ותופיק טובי לחוק הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (הוראת שעה), התשל"ח 1978; הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון), התשל"ח - 1978 של חה"כ י. מ. אברמוביץ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים