ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1978

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), התשל"ח - 1978; חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה - 1975; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9), התשל"ח - 1978 נוסח שאושר ע"י ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים