ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/06/1978

הצעה לסדר; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 9), התשל"ז -1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים