ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/03/1978

תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקרן למניעת זיהום הים), התשל"ח- 1978; תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (תקנות בדבר בקביעת אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשל"ח- 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים