ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/03/1978

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 2), התשל"ח - 1978; מניעת הקמת בית - קברות בצפון תל-אביב (הצעה לסדר - היום של חבר-הכנסת א. שריר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים