ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/02/1978

חוק הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 2), התשל"ח 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים