ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/01/1978

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 6), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים