ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1978

חוק לתיקון פקודת העיריות מס' 22), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים