ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1977

חוק כלי ירייה (תיקון מס' 6), התשל"ח-1977; מסקנות הוועדה בעניין התגברות הפשיעה והחובה להשליט חוק וסדר - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת י. תמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים