ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/11/1977

הצעה לסדר - הקמת ועדת משנה לענייני אקולוגיה; חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים