ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/11/1977

המשמר האזרחי; הרכב ועדת המשנה; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 9), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים