ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/10/1977

המצב בבתי-הסוהר; חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים