ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/09/1977

התגברות הפשיעה והחובה להשליט חוק וסדר - הצעה לסדר היום של חה"כ י. תמיר (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים