ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/07/1977

חסימת רחוב השומר בבני-ברק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים