ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/05/1981

אישור תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשמ"א-1981; חוק לתיקון פקודת הטלגרף האלחוטי, התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים