ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1981

חוק לתיקון פקודת הדואר (מס' 2) התשמ"א-1981; מסקנות ועדת הכלכלה אודות סיכון חיי אדם על-ידי החזקה ותחזוקה רשלנית של מערכות הגז; מסקנות ועדת הכלכלה בנושא "מצוקת המים בישראל"; מסקנות ועדת הכלכלה בעניין פיקוח על ייצור מזון ומוצרי בשר לסוגיהם ושיווקם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים