ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/03/1981

הקמת רשות ממלכתית להתיישבות והתנחלות - הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת פ. גרופר; תקנות ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) (איסור מכירת דמאן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים