ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/12/1980

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים