ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/10/1980

מצבם של ערי ואזורי הפיתוח והדרכם לקידומם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים