ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/10/1980

הצעת משרד התקשורת להעלאת גובה הפיצויים עבור אבדן או נזק של דברי דואר רשומים וחבילות הנשלחים בארץ; תקנות לעניין שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים