ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/10/1980

תכניות פיתוח נמל תעופה בן-גוריון (מסלול 03-21) וההשלכות על יישובי הסביבה. (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים