ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/07/1980

מסקנות ועדת הכלכלה על המצב בענף השיכון ומדיניות הבניה והשיכון; תקנות בדבר החזרת רכב שנגרר לפי הוראת שוטר ממקום שבו נאסרה העמדתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים