ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1980

הצעת מסקנות בעניין ענף השיכון; חוק המועצות החקלאיות (עונשין), התש"ם- 1980; כללים בדבר קביעת אגרה בעד מתן שירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים