ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/06/1980

מצב אזורי הפיתוח וערי הפיתוח והדרכים לעידודם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים