ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/06/1980

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (עסקאות במקדמה; קבלת מסקנות בעניין תחבורה צבורית בגוש דן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים