ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/02/1980

המצב בענף הפרחים-הצבעה לס"ה של חה"כ פ. גרופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים