ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/02/1980

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות לתעשייה ומשווקים מורשים לתעשייה) (תיקון), התש"ם-1980; כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות) (תיקון מס' 2), התש"ם-1980; צו מועצת היין (ייצור ושיווק), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים