ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1980

המצב ברשות הנמלים (הצעה לס"ה של חברי הכנסת: א. אבטבי וא. רובינשטיין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים