ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/12/1979

מסקנות והמלצות ועדת הכלכלה בעניין "מצב החקלאות"; סקירת ד"ר י. מינרבי על הנעשה בשוק המשותף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים