ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/10/1979

חוק המועצה לענף הלול (אגרת שרותים); תקנות בדבר רישום קבלנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים