ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/07/1979

מצב עיירות הפיתוח והדרכים לקידומן עזיבת תושבים את קריית - שמונה (הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת לין, רוזוליו ופעיל. )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים