ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/03/1979

בטיחות התעופה במרחב האוירי של ישראל" -הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת א. לבני; ייצור סוכר מסלק-סוכר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים