ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1978

חוק התקנים (תיקון מס' 3), התשל"ט-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים