ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/11/1978

בקשת משרד החקלאות להעלות את אגרת השירותים של מועצת הלול מ- 7. 5 ל-15.0 אגורות; המצב באולמות השמחות; חוק מועצת הפירות (ייצור ושווק), התשל"ג - 1973, הודעה בדבר שינוי התוספת לחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים