ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1978

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 9), התשל"ח-1978; קבלת מסקנות בנושאים: 1. הרובע היהודי 2. רכישת ואחזקת רכב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים